۳۰۳۰ نت

۳۰۳۰ نت

تجربیات ۳۰۳۰نتیآشنایی با ۳۰۳۰نت

شرکت ایلیا همراه کیش در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد و در همان سال فعالیت خود را آغاز نمود. از آنجا که زیرساخت های مخابراتی و نسل سوم ارتباط همراه در حال حاضر رشد چشم گیری در سراسر کشور دارد، شرکت ایلیا همراه کیش، رسالت خود را ایجاد بستری یکپارچه، به منظور ارائه خدماتی نوین در حوزه ...